TEZ – YAYIN – ATIF

Şubat 4, 2021 Necati İŞLER 0

TEZLER Yüksek Lisans: 2005. Su’ûdu’l-Mevlevî, Hayatı, Eserleri ve Dîvânı (Zâdegân),  Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, Türk İslam Edebiyatı Bilim […]

Doktora Tezim – Şir‘a-i Manzûme

Ocak 24, 2021 Necati İŞLER 1

2015 yılında başladığımız doktora tezimizi 22.01.2021 tarihinde tamamladık. ÖZET – İŞLER, Necati, Muhammed b. İbrahim’in Manzûm Şir‘atü’l-İslâm Tercümesi (Şir‘a-i Manzûme)(İnceleme-Tenkitli Metin), Doktora Tezi,Tez Danışmanı: Prof. […]

KİTÂB-I SOSYAL MEDYA

Haziran 10, 2019 Necati İŞLER 1

“Merd aña dinür ki aça nev râh…” (Şeyh Galip – 18. yy.) Merd, ol kimseye dinür ki; sosyal medya vasıtasıyla insanlara söyleyebildikleri, yüzlerine karşı söyleyebileceklerinden […]