TEZ – YAYIN – ATIF

Şubat 4, 2021 Necati İŞLER 0

TEZLER Yüksek Lisans: 2005. Su’ûdu’l-Mevlevî, Hayatı, Eserleri ve Dîvânı (Zâdegân),  Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, Türk İslam Edebiyatı Bilim […]

 156 total views

Doktora Tezim – Şir‘a-i Manzûme

Ocak 24, 2021 Necati İŞLER 1

2015 yılında başladığımız doktora tezimizi 22.01.2021 tarihinde tamamladık. ÖZET – İŞLER, Necati, Muhammed b. İbrahim’in Manzûm Şir‘atü’l-İslâm Tercümesi (Şir‘a-i Manzûme)(İnceleme-Tenkitli Metin), Doktora Tezi,Tez Danışmanı: Prof. […]

 191 total views

SÖZLÜKLER ve DİJİTAL KAYNAKLAR

Temmuz 27, 2019 Necati İŞLER 1

Sözlükler kelimelerin evleridir. Artık o evler çoktan dijital dünyaya taşındılar. Yeni mekanlarında daha çok ziyaretçiyi beklemektedirler. 1000 yıllık bir geçmiş var o evlerde. Onları daha […]

 668 total views

KİTÂB-I SOSYAL MEDYA

Haziran 10, 2019 Necati İŞLER 1

“Merd aña dinür ki aça nev râh…” (Şeyh Galip – 18. yy.) Merd, ol kimseye dinür ki; sosyal medya vasıtasıyla insanlara söyleyebildikleri, yüzlerine karşı söyleyebileceklerinden […]

 485 total views

YAZMALARIMIZ

Haziran 9, 2019 Necati İŞLER 0

Dijital Kaynaklarımız http://digitalcollections.library.ku.edu.tr/cdm/landingpage/collection/MC  359 total views

 359 total views