TEZ – YAYIN – ATIF

Şubat 4, 2021 Necati İŞLER 0

TEZLER Yüksek Lisans: 2005. Su’ûdu’l-Mevlevî, Hayatı, Eserleri ve Dîvânı (Zâdegân),  Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, Türk İslam Edebiyatı Bilim […]

Doktora Tezim – Şir‘a-i Manzûme

Ocak 24, 2021 Necati İŞLER 1

2015 yılında başladığımız doktora tezimizi 22.01.2021 tarihinde tamamladık. ÖZET – İŞLER, Necati, Muhammed b. İbrahim’in Manzûm Şir‘atü’l-İslâm Tercümesi (Şir‘a-i Manzûme)(İnceleme-Tenkitli Metin), Doktora Tezi,Tez Danışmanı: Prof. […]

BENİM ANADOLUM

Kasım 18, 2019 Necati İŞLER 1

Altmışlı ve yetmişli yılları babamdan dinledim. Seksenleri, doksanları ve ikibinleri ise bizzat yaşadım. İdare lambalarının altında geçen geceleri babam anlatırdı. Ali dedemin Kur’an harfleriyle yazılmış […]

Eski Sitelerim

Kasım 10, 2019 Necati İŞLER 1

Web sitesi çalışmalarıma 1999 yılında Html ile başladım. İlerleyen yıllarda Dreamweaver, Php, Joomla ve WordPress ile sitelerimi tasarladım. Halen yayında olan sitemi wordpress ile kurdum. […]

Dinimizi Öğretirken

Ekim 3, 2019 Necati İŞLER 0

İlk girdiğim sınıflarda… İlk girdiğim sınıflarda selam ve besmeleden sonra en az 20 dakika Yüce Allah’ın insanı ve evreni nasıl ölçülü ve mükemmel bir biçimde […]