Doktora Tezim – Şir‘a-i Manzûme

Ocak 24, 2021 Necati İŞLER 1

2015 yılında başladığımız doktora tezimizi 22.01.2021 tarihinde tamamladık. ÖZET – İŞLER, Necati, Muhammed b. İbrahim’in Manzûm Şir‘atü’l-İslâm Tercümesi (Şir‘a-i Manzûme)(İnceleme-Tenkitli Metin), Doktora Tezi,Tez Danışmanı: Prof. […]