Kuduri’nin Manzum Tercümesi (Türkçe) – 205 varak – Yayına Hazırlanıyor.

Kaynaklarda Gülşehrî’nin Manzum Kudûrî tercümesinden bahsedilir. Fakat bu Türkçe manzum esere ulaşılamadığı ifade edilir. Süleymaniye Kütüphanesi Fatih koleksiyonunda ulaştığımız manzum Kudûri tercümesinde herhangi bir telif kaydı yoktur. Eski Anadolu Türkçesi özelliklerinin yansıtan eserin Gülşehri’ye ait olup olmadığını eseri yayınladığımızda tesbit edeceğiz. 205 varak olan eser mensur bir girişten sonra şu beyitle başlar:

Baʿżı yirde ġālib olmaḳda o hem
İʿtibār eczâya ḳılmış ol neʿam
(1b)

– Yayına Hazırlanıyor.