NECÂTİYÂT

Mayıs 24, 2019 Necati İŞLER 2

Doğrusu hayat, bir sinüs eğrisidir. Gayr-i müretteb bir dîvândır hayatımız… Aşkıla olursa âsân olur. Gönül ayinesini ıslah eyle! Bak gör, nice akisler ıslah olacaktır. Kaybettiğini […]