Necatiisler.COM

Doğrusu hayat, bir sinüs eğrisidir.

Hayatımızdaki basıncı azaltmak için gönlümüzü genişletmekten başka çâre yok! (P = F / A)

Gayr-i müretteb bir dîvândır hayatımız...

Aşkile olursa âsân olur.

Kimimiz ölü yatırım peşinde, kimimiz ölümsüz yatırımlar peşindeyiz.

Ölmeden önce yapılacak on şey: 1. Namaz kıl   2. Yetimi sevindir.   3.