Necatiisler.COM

sigara05

 

Asırların baş belâsı
Harâb etti tütün beni
Ne ucuzu, ne âlâsı
Harâb etti tütün beni.


Yılandaki zehir gibi 

Âfet yapan nehir gibi
Bombalanmış şehir gibi
Harâb etti tütün beni.


Doktorlar boşa mı söyler?
İçmen deyi telkin eyler
Duyun ey hanımlar, beyler
Harâb etti tütün beni.


Gündüz demem, gece demem,
Ana südü değil, emem
Bir iştahlı yemek yemem
Harâb etti tütün beni.


Hastalığı seri seri
Nefes darlığı, kanseri
Hele mîdede ülseri
Harâb etti tütün beni.


Hani bunu kim önlüyor?
Öğüt versem kim dinliyor?
İçen, yatakta inliyor
Harâb etti tütün beni.


Söyleyin kim gördü ise?
Faydası neymiş herkese?
Gitti sıhhat ile, kese
Harâb etti tütün beni.


Bir ibret almadım fenden
Kim hoşnut icat edenden?
Çoluk çocuk bıktı benden
Harâb etti tütün beni.


Sağlam idim, oldum çürük
Sinem oldu sanki körük
Uykuda dahi öksürük
Harâb etti tütün beni.


Tiryakilik onulmaz dert
Ne mutludur terk eden mert
İnan darbesi pek sert
Harâb etti tütün beni.


Nişanlıma ağzım koktu
Dedi: Bana talip çoktu
Hayırlı işe nifak soktu
Harâb etti tütün beni.


Ne dersiniz gençler buna?
Yol giderim kona kona
Sanki esir olduk ona
Harâb etti tütün beni.


Ben bunu böyle sanmazdım
Bilsem, şeytana kanmazdım
Babam derdi inanmazdım
Harâb etti tütün beni.


En sert tütünü seçerdim
Günde üç paket içerdim
İçmezlen dalga geçerdim
Harâb etti tütün beni.


Öyle yüzsüz bir misafir
Hem de imansız bir kâfir
Armağanı sâfi zifir
Harâb etti tütün beni.


İçenin yanında durma
Duman dolu yere varma
Sonradan başına vurma
Harâb etti tütün beni.


Fırsatları kaçırmayın
Hayatı boş geçirmeyin
İçenlere içirmeyin
Harâb etti tütün beni.


Hadi deyin yararı şu
Sanki gerekli ekmek, su
Tek taraflı bir aşktır bu
Harâb etti tütün beni.


Anladı ki bütün dünya
Karanlık görünür ayna
Bu destanım bir kampanya
Harâb etti tütün beni.


Şemsi der: Bu vaziyetim
Kendimeymiş eziyetim
İçenlere vasiyetim
Harâb etti tütün beni.

12 Ocak 1988, Beşiktaş
Şemsi Yastıman

(Kırşehirli Ozanımız)
Kaynak: Tütün Kitabı, Kitabevi Yay., ss. 320-322